Studienamiddag van 17-10-2017 : Aansprakelijkheid van bestuurders en bedrijfsleiders in de bouw

U bent bestuurder of bedrijfsleider ! U bent zich ervan bewust dat vragen rond persoonlijke alsook bedrijfsaansprakelijkheden voor bestuurders zich vermenigvuldigen, maar ook dat een aantal reglementeringen van toepassing zijn.

De Confederatie Bouw stelt bijgevolg voor om op een concrete manier opnieuw te focussen op de meeste courante risico’s in de bouw, teneinde deze te evalueren en op een aangepaste manier te beheren.

  

Programma

13:00       Onthaal en inleiding

13:15       Delegatie van bevoegheden en overdracht van aansprakelijkheid
Welke zijn de voorwaarden opdat een dergelijke delegatie zou leiden tot een overdracht van aansprakelijkheid en tegenstelbaar zou zijn? Welke zijn de burgerlijke en strafrechtelijke gevolgen van een dergelijke overdracht van aansprakelijkheid? Bespreking van praktijkgevallen.

Mer Johan Vanden Eynde, Advocaat, VDE-Legal

14:00       Aansprakelijkheid en stedenbouw
De stedenbouwkundige inbreuken die door of in hoofde van een rechtspersoon begaan kunnen worden, brengen specifieke aansprakelijkheden mee in hoofde van de bestuurders en bedrijfsleiders. Aan de hand van praktische gevallen uit de rechtspraak zullen deze risico’s concreet toegelicht worden, evenals de wijze om deze te beperken.

Mer Bart Van Hyfte en  Laurent Delmotte, advocaten, VDE Legal

14:45       Vraag-en antwoordsessie

15:00       Koffiepauze

15:15       Aansprakelijkheid in het kader van overheidsopdrachten
Het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten legt verplichtingen op aan de inschrijvers en hun bestuurders. Zijn met name verboden en strafbaar, in hoofde van de bestuurders, mededingsbeperkende afspraken gelinkt aan de plaatsing van overheidsopdrachten. Anderzijds kunnen  fouten begaan door de bestuurders van invloed zijn op de toegang en de uitvoering van overheidsopdrachten meer bepaald wat betreft de hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen, sociale en fiscale schulden, illegale arbeid, …
Mer Gauthier Ervyn, Advocaat, VDE-Legal

16:00       Aansprakelijkheid bij een ongeval op een werf
Wat zijn in geval van een ongeval op de werf de burgerrechtelijke (schadevergoeding) en strafrechtelijke (boetes en vervolgingen) risico’s voor de bestuurders en bedrijfsleiders? Hoe beoordelen de rechtbanken dit concreet?
Mer Séverine Vincke, Advocaat, VDE-Legal

16:45       Vraag-en antwoordsessie

17:00       Netwerkmoment

 

Plaats en bereikbaarheid
Deze studienamiddag vindt plaats in de Confederatie Bouw, Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel. Treinstation Brussel Centraal en de parkings Grote Markt en Albertina-Square liggen vlakbij. Deelnemers kunnen ook de metro nemen, tramlijn 3, 4, 31 en 32 of buslijn 95, 71, 38, 29, 63, 65 en 66.

Info :
Leden : gratis – inschrijving noodzakkelijk – bij afwezigheid : 30 €
Niet-leden: € 80 exclusief btw.
U kunt inschrijven met een e-mail naar kristel.vanhoven@confederatiebouw.be. Leden krijgen voorrang.
Nog vragen? Stel ze aan Kristel Vanhoven (02 545 56 36).