De inwerkingtreding van de hervorming van het BWRO werd uitgesteld naar 1 september 2019

Het Brusselse Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) werd grondig gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brusselse Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen.

Deze wijzigingen, waarvan sommigen reeds in werking traden op 20 april 2018 (in hoofdzaak deze inzake de planning), moesten in werking treden op 20 april 2019.

De inwerkingtreding werd evenwel uitgesteld tot na de verkiezingen en wel na 1 september 2019 en dit teneinde de administratie toe te laten de uitvoeringsbesluiten die aangenomen worden, te bestuderen.

Laurent Delmotte heeft hierover op 26 maart 2019 in samenwerking met UCM een vorming gegeven bestemd voor landmeters en architecten. Klik hier om de powerpoint presentatie van zijn uiteenzetting te raadplegen.