Drone Days 2019 in Brussel op 15 en 16 maart 2019

Bart VAN HYFTE, partner van VDE Legal, neemt deel aan de Drone Days 2019 in Brussel op 15 en 16 maart 2019. Op het Brokerage Event stelt hij de activiteiten van VDE Legal inzake het luchtvaartrecht voor, meer bepaald op het vlak van de booming business van de drones