Europees recht

VDE Legal biedt op het vlak van het Europees recht de volgende diensten aan:

 • Advies en geschillen
  • Hof van Justitie van de Europese Unie
  • Prejudiciële vragen
 • Publiek en privaat recht
 • Mededinging
  • Staatsteun
  • Kartelvorming
  • Misbruik van machtspositie
 • Vrijheid van verkeer
 • Vrijheid van diensten
 • Aanbestedingsrecht
 • Luchtvaartrecht
 • Transportrecht
 • Audiovisueel recht
 • BTW
 • Boekhoudrecht
 • SEC 2010
 • Sportrecht