Nieuwe Europese basisregels omtrent het veilig gebruik van drones

Het Europees parlement keurde op 12 juni 2018 nieuwe Europese basisregels omtrent het veilig gebruik van drones goed.

Met de nieuwe regels wil het parlement in de gehele EU een gemeenschappelijke veiligheidsstandaard voor drones in het leven roepen, dit terwijl dit momenteel van land tot land sterk verschilt.

De Europese Commissie is nu belast met de verdere uitwijking van de gedetailleerde EU-regels.

Volgens de Europese Commissie zou de civiele drone-technologie naar schatting binnen de komende 10 jaar 10% van de luchtvaartmarkt in de EU kunnen vertegenwoordigen (ongeveer 15 miljard euro per jaar) en tegen 2050 ongeveer 150.000 banen in de EU kunnen creëren.

VDE Legal volgt deze materie op de voet op vanuit haar specialisatie in het luchtvaartrecht.