Sportrecht

VDE LEGAL heeft een jarenlange expertise verworven in het sportrecht. Onze advocaten staan regelmatig overheden, federaties en sportclubs bij, evenals agenten van spelers of professionele en amateursporters, in het kader van juridische raadplegingen of geschillen in verband met het sportrecht.

Bepaalde advocaten-vennoten zetelen in diverse sportieve arbitrale instanties, waaronder de Interfederale disciplinaire commissie tegen doping (CIDD) en het Belgisch Arbitragehof voor de sport.

Ons kantoor is eveneens belast met het voorzitterschap van de commissie « sport law » van de International Lawyers association (www. iln.com)

In functie van de behoeften en belangen van de cliënten, stelt VDE LEGAL een multidisciplinair team samen dat aangepast is aan de vereisten van de geplande verrichting.

Onze voornaamste domeinen van tussenkomst zijn:

 • De opstelling en onderhandeling van sportcontracten;
 • De financiering van sportinfrastructuur
 • Fusie- en overnameverrichtingen tussen federaties of sportclubs;
 • De fiscaliteit van federaties, clubs en spelers.
 • De reglementering van spelen en weddenschappen
 • Opstellen van wettelijke en reglementaire bepalingen in sport- of dopingzaken;
 • De bijstand van overheden in het kader van ontwerpen voor de bouw of uitbating van sportinfrastructuur;
 • De bijstand van federaties in het kader van de opstelling, de aanpassing of toepassing van hun statuten en sportreglementen, hun contractuele relaties met hun kringen en leden;
 • De bijstand van sportbeoefenaars in het kader van disciplinaire vervolgingen, met name voor doping;
 • De bijstand van sportbeoefenaars in het kader van hun relaties met de sportfederaties en clubs;
 • De bijstand van spelersmakelaars in het kader van het contractuele relaties met de clubs en spelers.