Pierre Jeanray
Advocaat

Pierre Jeanray heeft een rechtendiploma van de Université de Liège en is als advocaat ingeschreven bij de Brusselse Balie sinds 1990.

Hij heeft met verschillende medewerkers jarenlang een onafhankelijk kantoor uitgebouwd, dat zich met name richtte op de verdediging van de belangen van kleine en middelgrote ondernemingen.

Zijn kantoor heeft een praktijk in het burgerlijk en handelsrecht uitgebouwd, maar eveneens in de behandeling van geschillen inzake sociaal recht. Naast deze algemene aanpak, behandelt Pierre Jeanray bovendien kwesties en problemen die eigen zijn aan culturele en artistieke ondernemingen en de media.

Naast geschillen inzake intellectuele en artistieke eigendom, auteursrecht, naburige rechten, enz., worden onder andere eveneens contractuele problematieken behandeld die doorwegen op de organisatie en de structuur van dergelijke activiteiten, en dit tevens op internationaal vlak. Deze praktijk richt zich tot slot eveneens op de sociale en fiscale behandeling van de inkomsten en lasten van culturele en audiovisuele ondernemingen.

Pierre Jeanray werkt zowel in het Frans als in het Engels.
Hij spreekt eveneens Nederlands en Duits.

Hij is de auteur of coauteur van verscheidene artikelen en publicaties, in het bijzonder inzake literaire en artistieke eigendom (vb.: bijdrage aan de Guide de la nouvelle loi sur le droit d’auteurs et les droits voisins, (Ed. SACD), verschillende artikelen in Medialex, Guide des médias, Auteurs & Medias, enz., naast verscheidene juridische publicaties die bestemd zijn voor rechtstreeks gebruik door professionals (vb.: Guide juridique du musicien (Ed. Conseil de la Musique), Fiscalité des revenus du musicien (id.), enz.)  Hij is eveneens actief in het onderwijs, onder andere aan het Institut des Carrières Commerciales van de Stad Brussel (burgerlijk recht, recht van de burgerlijke rechtspleging, inleiding tot het internationaal en Europees recht) evenals aan het Institut Cooremans, aan het SAE Institute in Brussel en aan het IMEP, Ecole supérieure des Arts de Namur (intellectuele en artistieke eigendom, sociaal en fiscaal artiestenrecht).

Pierre Jeanray is partner van VDE Legal sinds september 2016.

pj@vdelegal.be

Gulden Vlieslaan 77 - 1060 Brussel
+32 (2) 290.04.00
+32 (2) 290.04.10

VCard downloaden