Update COVID 19

De COVID-19 (Coronavirus) epidemie is zeker een onvoorziene omstandigheid in de zin van de regelgeving voor overheidsopdrachten.

Het staat vast dat de beslissingen die recentelijk door de Belgische en buitenlandse autoriteiten zijn genomen, een impact zullen hebben op de uitvoering van de overheidsopdrachten die aan uw bedrijf zijn gegund of dat ze een impact zullen hebben op de uitvoering van de opdracht door uw onderaannemers.

Ter herinnering, het is toegestaan dat elke opdrachtnemer van de overheidsopdracht onvoorzienbare omstandigheden tijdens de uitvoering van een opdracht inroept voor :

–          Ofwel verkrijgen we een verlenging van de uitvoeringstermijnen;

–          Ofwel, wanneer er een zeer aanzienlijk financieel verlies zal worden geleden (meer dan ongeveer 2,5% van de totale waarde van de opdracht met specifieke, in de regelgeving vastgelegde kenmerken), de financiële herziening van de opdracht te verkrijgen, of zelfs de beëindiging ervan.

Om deze contractuele aanpassingen te verkrijgen, is het van essentieel belang om de aanbestedende dienst, opdracht per opdracht, een aangetekende brief te sturen waarin het bestaan van de onvoorziene omstandigheid wordt ingeroepen en, samengevat, de invloed ervan op de voortgang en de kosten van de opdracht wordt vermeld.

Deze brief moet binnen 30 dagen na het voorval worden verzonden.

In dit geval begint deze periode volgens mij niet op het moment dat COVID-19 in China verscheen, maar op het moment dat deze pandemie een praktische impact had op de uitvoering van uw overheidsopdracht (misschien sinds gisteren, gezien de beslissingen van de Belgische Federale Veiligheidsraad).

Bovendien moet u een becijferde verantwoording van de door u geclaimde schade en de contractverlenging binnen de strikte termijnen toesturen.

Deze bepalingen zijn uitgewerkt in de artikelen 38/9 en 38/14 tot en met 38/16 van het Koninklijk Besluit 14/01/2013. Waarschijnlijk zijn de herzieningsclausules over dit onderwerp (eventueel met specifieke kenmerken en/of afwijkingen van het bovengenoemde wettelijke regime) ook gedetailleerd in het bijzonder lastenboek van de opdrachten die u uitvoert.

VDE LEGAL staat tot uw beschikking om u, indien nodig, te helpen bij deze stappen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.