VDE Legal wordt lid van dronecluster EUKA

VDE LEGAL werd als lid van de dronecluster EUKA aanvaard (https://euka.org). VDE LEGAL heeft immers een bijzondere interesse in deze nieuwe technologie die in volle opmars is. VDE LEGAL heeft immers een uitgebreide ervaring inzake het nationaal, europees en internationaal luchtvaartrecht. Het staat sinds jaren overheden en ondernemingen bij zowel met advies, als bij geschillen voor de Raad van State, de Raad voor vergunningsbetwistingen, de Europese en nationale hoven en rechtbanken.
Deze ervaring, opgebouwd sinds het begin van de jaren ‘90, heeft o.m. betrekking op: luchtvaarterfdienstbaarheden, vergunningen en bevoegdverklaringen, luchtvaarterreinen, drones, vliegverkeersregels (nationaal, europees en internationaal), administratieve geldboetes, grondafhandeling, organisatie van het luchtruim (slots en vliegroutes), trafiekrechten, passagiersrechten, veiligheid en beveiliging, ruimtelijke ordening en stedenbouw, onteigening, bevoegdheden van overheden (federaal, gewesten, gemeenten). Door zijn kantoren te Brussel, Antwerpen en Charleroi is VDE LEGAL actief in de drie gewesten en in beide landstalen.